Chia sẻ lên:
 Đơn vị Gia công, chế tạo cơ khí với 2 lĩnh vực chính: 
→ Gia công, lắp đặt nhà xưởng, nhà thép tiền chế cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, nhà kho, nhà máy, siêu thị,.. 
→ Gia công, lắp đặt cầu trục, cổng trục phục vụ sản xuất, xây dựng, khai khoáng,.. 
Cơ Khí Đúc Anh Thoảng đáp ứng mọi yêu cầu: 
+ Đảm bảo kỹ thuật 
+ Đảm bảo chất lượng 
+ Đảm bảo an toàn.